MISTRZOSTWA PRZEDSZKOLAKÓW

WARMII I MAZUR

W SZACHACH

„NIEPODLEGŁA”

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

 

CEL ZAWODÓW 

 • Propagowanie gry szachowej oraz aktywizacja dzieci poprzez uczestnictwo w turniejach szachowych.
 • Promowanie tradycji patriotycznych związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.
 • Promocja szachów jako konkurencji sportowej.
 • Promocja szachów jako formy edukacji matematycznej.
 • Promowanie zasad fair play w sporcie i w życiu.
 • Nauka zachowań w grupie rówieśniczej.
 • Promowanie regionu.
 • Wyłonienie Mistrza Przedszkolaków Warmii i Mazur.
 • Wyłonienie Mistrzyni Przedszkolaków Warmii i Mazur.

 

ORGANIZATORZY 

 • Fundacja „Szalony Krasnolud” – organizator główny
 • UKS KOPERNIK Olsztyn
 • UKS Skoczek Elbląg
 • MKSz „Hetman-Pionier” Kętrzyn
 • Szachuś Krzysztof Budrewicz
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Elblągu
 • Akademia Szachowa Mat Arkadiusz Kaczmarek
 • Kętrzyńskie Centrum Kultury
 • Portal internetowy olsztyn24.com – patron medialny

 

TERMIN I MIEJSCE

Turnieje eliminacyjne rozegrane zostaną:

5 maja 2018 r. w Olsztynie – ul. Kołobrzeska 30 (1. piętro), lokal Fundacji „Szalony Krasnolud” – w turnieju eliminacyjnym w Olsztynie jest limit 60 miejsc; decyduje kolejność zgłoszeń!!!

12 maja 2018 r. w Kętrzynie – Kętrzyńskie Centrum Kultury, ul. Gen. Sikorskiego 24 A, II Piętro Galeria

25 maja 2018 r. w Elblągu – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza, ul. Daszyńskiego 1

Turniej finałowy zostanie rozegrany w dniu 16 czerwca 2018 r. w lokalu Fundacji „Szalony Krasnolud”, Olsztyn, ul. Kołobrzeska 30. Potwierdzenie udziału w turnieju finałowym w godz. 9.00-9.45, rozpoczęcie turnieju o godzinie 10.00.

 

SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY 

 • Turnieje eliminacyjne rozegrane zostaną w trzech miastach: Olsztynie, Kętrzynie i Elblągu. Finał odbędzie się w Olsztynie. Każdy z czterech turniejów cyklu jest turniejem jednodniowym.
 • Turniej prowadzony będzie w systemie szwajcarskim na dystansie 5 lub 7 rund – w zależności od ilości uczestników.
 • Tempo gry wynosi P-10 (10 minut na partię dla każdego zawodnika).
 • Szczegółowy harmonogram rozgrywania poszczególnych turniejów podany zostanie w komunikacie we właściwym terminie przez każdego ze współorganizatorów.
 • Przewidywany czas trwania każdego turnieju to ok. 3 godziny.

 

W związku z ograniczoną liczbą miejsc o wpisaniu na listę uczestników decyduje data zgłoszenia, jednocześnie uczestnictwo w turniejach będzie możliwe po potwierdzeniu osobistym udziału w dniu rozgrywek do godziny określonej w komunikacie przez organizatora turnieju eliminacyjnego.

W turnieju finałowym uczestniczy 10 najlepszych zawodników z każdego turnieju eliminacyjnego. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w turnieju finałowym osoby klasyfikowanej na miejscach 1-10 turnieju eliminacyjnego, należy to zgłosić organizatorowi eliminacji, który wskaże na wolne miejsce kolejną osobę z listy turnieju eliminacyjnego.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

 W turnieju mogą uczestniczyć:

 • dzieci – przedszkolaki z województwa warmińsko-mazurskiego;
 • zawodnicy, którzy dokonają prawidłowego zgłoszenia;
 • zawodnicy, którzy opłacą wpisowe przed rozpoczęciem rozgrywek.

 

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W TURNIEJU 

Zgłoszeń prosimy dokonywać na adresy e-mail organizatorów turniejów eliminacyjnych (podane niżej) lub poprzez ChessArbiter.

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, kategorię szachową, datę urodzenia oraz miejscowość. 

 

KONKURS PLASTYCZNY

Z Mistrzostwami powiązany jest konkurs plastyczny dla uczestników turnieju finałowego.

Każdy uczestnik turnieju finałowego ma prawo dostarczenia najpóźniej w dniu rozgrywek, tj. 16 czerwca 2018 r., własnoręcznie wykonanej pracy plastycznej, której tematem jest odzyskanie przez Polskę niepodległości (format A4, technika dowolna).

Każda praca musi być na odwrocie podpisana imieniem i nazwiskiem autora. Konieczne jest również umieszczenie danych kontaktowych.

Spośród dostarczonych prac komisja konkursowa (sędziowie i organizatorzy turnieju) wybierze najlepsze, których autorzy zostaną nagrodzeni.

Organizator turnieju informuje, że dostarczone prace zostaną pozostawione w lokalu organizatora głównego i zostaną przez niego wykorzystane do przygotowania wystawy tematycznej podczas Mistrzostw Nestorów Warmii i Mazur w Szachach Szybkich „Niepodległa” (przewidywany termin turnieju listopad 2018 r.). Prace nie będą odsyłane ich autorom, będzie można je odebrać od organizatora głównego do końca grudnia 2018 r., po tym terminie zostaną włączone do archiwum prowadzonego przez niego.

 

WPISOWE 

Uczestnicy turniejów eliminacyjnych opłacają wpisowe w wysokości 10 zł.

Płatność wpisowego gotówką w dniu turnieju.

 

NAGRODY

 • Puchary za zdobycie miejsc I-III w kategoriach dziewczęta oraz chłopcy w turnieju finałowym.
 • Medale pamiątkowe i dyplomy dla wszystkich uczestników turniejów eliminacyjnych
 • Nagrody rzeczowe dla zwycięzców poszczególnych eliminacji, turnieju finałowego oraz konkursu plastycznego.

 

USTALENIA KOŃCOWE

 • W zawodach obowiązują przepisy szachowe PZSzach.
 • Sprzęt do gry zapewniają Organizatorzy.
 • Osoby biorące udział w turnieju przyjeżdżają oraz ubezpieczają się na własny koszt.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w powyższym regulaminie.
 • Do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu upoważnieni są sędziowie główni turniejów eliminacyjnych oraz sędzia główny finału, których decyzje są ostateczne.

 

Organizator główny:

Monika Wysocka-Kawa, Fundacja „Szalony Krasnolud”

tel. 608689782, fundacja@szalonykrasnolud.pl

Organizator eliminacji w Olsztynie:

Arkadiusz Kawa, UKS KOPERNIK Olsztyn

tel. 608062819, biuro@ukskopernik.olsztyn.pl

Organizator eliminacji w Elblągu:

Grażyna Ciesielska, UKS Skoczek Elbląg

tel. 509811870, uks.szachy.sp1@op.pl

Organizator eliminacji w Kętrzynie:

Arkadiusz Kaczmarek, MKSz „Hetman-Pionier” Kętrzyn

tel. 794130990, arkadiuszkaczmarek64@gmail.com

 

Wzięcie udziału dziecka w Mistrzostwach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Komunikatu oraz:

 1. Wyrażeniem zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego na wzięcie udziału osoby niepełnoletniej w Mistrzostwach Przedszkolaków Warmii i Mazur w Szachach Szybkich „Niepodległa” na zasadach określonych w Komunikacie organizacyjnym Mistrzostw i komunikatach poszczególnych turniejów.
 2. Wyrażeniem zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego na umieszczenie danych osobowych uczestnika w bazie danych organizatorów Mistrzostw Przedszkolaków Warmii i Mazur w Szachach Szybkich „Niepodległa” oraz przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia Mistrzostw. Wyrażeniem zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych wyżej.
 3. Wyrażeniem zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego na wykonywanie zdjęć i nagrań filmowych zawierających wizerunek dziecka-uczestnika Mistrzostw Przedszkolaków Warmii i Mazur w Szachach Szybkich „Niepodległa” zarejestrowanych w czasie trwania projektu oraz wyrażeniem zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego na umieszczanie i publikowanie tychże na stronach internetowych organizatorów Mistrzostw, na ich profilach internetowych (np. Facebooku) oraz we wszystkich materiałach sprawozdawczych, informacyjnych oraz promocyjnych związanych z realizacją Projektu Mistrzostwa Przedszkolaków Warmii i Mazur w Szachach Szybkich „Niepodległa”.

 

Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.