Pałac z modelami

Projekt „Pałac z modelami” to cykl zajęć modelarskich w Pałacu Młodzieży w Olsztynie. W nowym roku szkolnym pragniemy zmotywować dzieci do aktywnego uczestnictwa w Festiwalu Modelarskim w Olsztynie.

Celem projektu jest rozpowszechnienie niezwykle interesującej dziedziny sztuki, jaką jest modelarstwo, wśród uczniów szkół podst. i średnich Olsztyna – uczestników zajęć w pracowni modelarskiej Pałacu Młodzieży w Olsztynie.

Cel szczegółowy to upowszechnienie modelarstwa jako: 1. działalności hobbystycznej; 2. formy wychowania patriotycznego; 3. konstruktywnej formy spędzania wolnego czasu; 4. środka promującego wychowanie politechniczne dzieci i młodzieży; 5. formy promocji wiedzy historycznej i technicznej.

Modelarstwo jest dziedziną interdyscyplinarną, wpływającą na rozwój ogólny człowieka, wspomagającą kształtowanie osobowości. Jako  specyficzna dziedzina kultury i nauki, modelarstwo powoduje rozwój zdolności manualnych, uczy cierpliwości, odpowiedzialności, kreatywności, a także wzbogaca wiedzę teoretyczną (przede wszystkim w zakresie historii i techniki) oraz praktyczną (uczy podstaw aerodynamiki, mechaniki lotu, posługiwania się narzędziami, obróbki materiałów, rysunku technicznego, działania różnych napędów, urządzeń elektronicznych itp.). Modelarstwo rozwija zatem niezwykle szeroki wachlarz umiejętności, a co szczególnie istotne, uczy współpracy w zespole. Zdobyta wiedza procentuje nie tylko w każdym zawodzie, ale także w życiu codziennym człowieka, zwłaszcza młodego. Osoby chcące rozwijać swoje umiejętności manualne (plastyczne: malarskie i rzeźbiarskie) mieć będą doskonałą ku temu sposobność. Skorzystają z fachowej wiedzy osób od wielu lat zaangażowanych w rozpowszechnianie tematyki modelarstwa redukcyjnego. Animator warsztatów podniesie poziom kompetencji uczestników zajęć. Istotna jest wymiana doświadczeń pomiędzy różnymi grupami wiekowymi. „Młodzi” adepci sztuki chętnie chłoną wiedzę od „doświadczonych”, którzy „złamali już niejeden pędzel” na malowaniu figurek. Warsztaty obejmować będą: – podstawy pracy z modelami; – przygotowanie warsztatu pracy; – zasady BHP; – przygotowanie modeli do pracy; – opanowanie podstawowych technik malarskich; – posługiwanie się farbami specjalistycznymi; – sposoby użycia i zastosowania chemii modelarskiej; – przygotowanie finalne modelu do wystaw konkursowych.

Projekt sfinansowano ze środków Fundacji PZU