Przytul Warmię i Mazury

Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów tworzenia gier bez prądu, których tematem przewodnim jest kultura lokalna, regionalna Warmii i Mazur. Wnioskodawca zorganizuje 68 trzygodzinnych warsztatów prowadzone przez 2 doświadczonych animatorów w szkołach podstawowych, których siedziby znajdują się w miejscowościach do 50.000 mieszkańców województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wnioskodawcy zależy niezmiennie na tym, aby kultura „wychodziła” z instytucji i zbliżała się jak najbardziej do uczestnika. Warsztaty mają wzmacniać kompetencje kulturowe mieszkańców wsi, małych miasteczek. Mają łączyć przyjemne i kreatywne (tworzenie projektu gry) z pożytecznym (poznawanie i pogłębianie lokalnej historii, tradycji). Warsztaty komunikować mają pokolenia (dzieci uczą się od starszych, czerpią z ich wiedzy i doświadczenia), integrować dzieci/młodzież z seniorami.

Projekt jest konsekwencją przeprowadzonego w 2019 roku, na zlecenie Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, w ramach kampanii „Nowy zwyczaj – Ograniczaj” konkursu na projekt gry bez prądu, którego tematem przewodnim miała być szeroko pojęta profilaktyka. W wielkie zdziwienie wprawiła komisję konkursową jedna z dostarczonych prac „Przytul Olsztyn”. Praca ta, nagrodzona zresztą w swojej kategorii (1 miejsce w kategorii klas VII-VIII) w sposób niezwykle interesujący połączyła tematykę konkursu (profilaktykę uzależnień) z legendami warmińskimi. Postaciami występującymi w grze są: Smętek, Kłobuk, Babojędza i inne Straszydła Warmińskie, które symbolizują konkretne uzależnienia. I tak autorka projektu podaje, że: „Kłobuk należał do najweselszych, choć czasem wyjątkowo złośliwych stworków. Pomnażał bogactwo gospodarzy kosztem sąsiadów, których okradał, ale wystarczyło go dobrze traktować i karmić, żeby za bardzo nie psocił. Uwaga! Kłobuk namawia do jedzenia niezdrowej żywności. Oddaj mu jeden z puzzli, żeby nie przynosił Ci produktów typu fast food.” Wnioskodawca w trakcie warsztatów będzie prezentował „Przytul Olsztyn” w formie projektu do dopracowania i przekazywał jak w ciekawy, niespotykany sposób można przekazać konkretne, czasami niezwykle drażliwe, kwestie (prezentacja kultury regionalnej, historii lokalnej, ale też treści z zakresu psychologii, takie jak profilaktyka uzależnień). Projekt ten ma skłonić jego uczestników do odnalezienia takich „skarbów” w ich otoczeniu.

Głównym celem przyświecającym Wnioskodawcy jest przede wszystkim upamiętnienie dziejów ojczystych i przywracanie pamięci lokalnej przez odkrywanie tego, co najbliższe, zgodnie z powiedzeniem „cudze chwalicie, swego nie znacie”. Celem jest również ukazanie historii i tradycji w sposób niekonwencjonalny (tu z użyciem niestandardowego narzędzia – gry planszowej). Jednocześnie Wnioskodawca ma nadzieję, że kontakt z historią zbuduje szacunek, wzmocni więzi oraz nakłoni do współodpowiedzialności za polskie, w tym lokalne, dziedzictwo kulturowe.

Projekt „Przytul Warmię i Mazury” jest realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach XII edycji programu „Patriotyzm Jutra”, której operatorem jest Muzeum Historii Polski. Program służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski i wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury.

 

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”


Wkład własny częściowo dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.