Wsparcie Szalonego Krasnoluda

W ramach projektu realizowanego przy wsparciu Narodowego Instytutu Wolności Fundacja przeprowadzi dwa główne zadania:

Zadanie I. Cykl warsztatów profilaktyczno-animacyjnych we współpracy ze Stowarzyszeniem ARKA.

Zadanie II. W konkursie na projekt gry bez prądu „Nowy zwyczaj – Ograniczaj” zorganizowanym w 2019 na zlecenie MZPiTU zgłoszono 52 prace indywidualne i grupowe uczniów szkół podstawowych z Olsztyna. Obrady komisji konkursowej były niezwykle twórcze. Stwierdziła ona, że wiele z projektów gier może stanowić (po „przepracowaniu” i opracowaniu w postaci ogólnodostępnych plików) doskonałe narzędzia dla profilaktyków w ich pracy, a ponadto – podstawę do poszerzania horyzontów ludzi w każdym wieku (walory edukacyjne, kulturalne) oraz poprawiać ich kompetencje informatyczne. Wnioskodawca dokonał w I kw. 2020 r. digitalizacji 5 projektów gier (szczegóły na Nowy Zwyczaj – Ograniczaj). W ramach Zadania II Wnioskodawca dokona digitalizacji kolejnych 5. projektów gier:

 

1. Droga przez życie (Urszuli Tarnowskiej z SP 29)

00 Przygotowanie gry – Droga przez życie

01 Droga przez życie – instrukcja do gry

02 Droga przez życie – DZ karty neutralne

03 Droga przez życie – DZ karty dobre

04 Droga przez życie – DZ karty złe

05 Droga przez życie – MŁ karty neutralne

06 Droga przez życie – MŁ karty dobre

07 Droga przez życie – MŁ karty złe

08 Droga przez życie – ŻD karty neutralne

09 Droga przez życie – ŻD karty dobre

10 Droga przez życie – ŻD karty złe

11 Droga przez życie – Karty katastrofa

12 Droga przez życie – rewers karty neutralne

13 Droga przez życie – rewers karty dobre

14 Droga przez życie – rewers karty złe

15 Droga przez życie – rewers karty katastrofa

16 Droga przez życie – Paski uzależnień używki

17 Droga przez życie – Paski uzależnień elektronika

18 Droga przez życie – plansze DZ i MŁ

19 Droga przez życie – żetony szczęścia i znaczniki

 

2. Fik mik złe nawyki usuń w mig (Kariny Tomaszewskiej z SP 33)

00 Przygotowanie gry – Fik Mik

01 Fik Mik – instrukcja do gry

02 Fik Mik – plansza

03 Fik Mik – karty złych nawyków

04 Fik Mik – karty dobrych nawyków

05 Fik Mik – karty bonusowe

06 Fik Mik – rewersy kart złych nawyków

07 Fik Mik – rewersy kart bonusowych i dobrych nawyków

 

3. Uwolnieni z sieci (Kariny Wiskiej z SP 22)

00 Przygotowanie gry – Uwolnieni z sieci

01 Uwolnieni z sieci – instrukcja gry

02 Uwolnieni z sieci – plansza

 

4. Ogrodnicy (Gabrieli Burdalskiej, Anny Dominiczak, Heleny Szewczyk z SP 15),
5. Juko go (Wiktorii Ruść, Nikoli Gruchały z SP 33)

 

Sfinansowano z dotacji P COVID Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego