Przystań Szalonego Krasnoluda

Celem nadrzędnym projektu jest uaktywnienie lokalnej społeczności, zwłaszcza dzieci i młodzieży, przez zapewnienie im nieodpłatnych zajęć edukacyjnych prowadzonych z użyciem narzędzi/materiałów edukacyjnych w postaci gier planszowych i logicznych.

Celami szczegółowymi są:

  1. edukacja w zakresie nauk podstawowych z użyciem nieszablonowych metod i narzędzi (matematyka: gry planszowe, logiczne, takie jak: Qwirkle, GO, Geniusz, szachy, Wirus; biologia: gra planszowa Było sobie życie; historia: gra planszowa Był sobie człowiek; geografia: gra planszowa Byli sobie podróżnicy);
  2. nauka właściwego zachowania w grupie rówieśniczej;
  3. stworzenie bezpiecznej, twórczej, uczącej się społeczności dziecięcej i młodzieżowej;
  4. utrwalenie się poczucia przynależności do grupy;
  5. zachęcenie dzieci i młodzieży do poszerzenia wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, pobudzenie aktywności intelektualnej;
  6. stworzenie stabilnego środowiska opiekuńczo-wychowawczego;
  7. pogłębianie świadomości społecznej o roli gier w prawidłowym rozwoju dziecka;
  8. rozwijanie u dzieci pasji grania i zainteresowania tzw. „grami bez prądu”.
Wnioskodawca zamierza stworzyć miejsce (rodzaj świetlicy), w którym prowadzone będą nieodpłatne zajęcia edukacyjne z pomocą materiałów edukacyjnych w postaci gier planszowych, logicznych. Można też będzie nieodpłatnie wypożyczyć gry do domu. Przystań Szalonego Krasnoluda ma swoją opieką objąć dzieci i młodzież z centrum Olsztyna – w najbliższym sąsiedztwie jest wiele osób pochodzących z rodzin ubogich oraz z rodzin z dysfunkcjami, Fundacja zamierza wesprzeć te rodziny w prawidłowym ich rozwoju poprzez stymulowanie zachowań dzieci i młodzieży. Udział w projekcie doświadczonych i kompetentnych wolontariuszy z olsztyńskiego oddziału BGŻ BNP Paribas S.A. w znaczący sposób przyczyni się do zadzierzgnięcia więzi z beneficjentami projektu, co ułatwi osiągnięcie zaplanowanych celów opisanych powyżej.

Projekt realizowany przy wsparciu BGŻ BNP Paribas S.A.