Mistrzowie Matematyki

Program stypendialny „Mistrzowie Matematyki”

Program stypendialny ma na celu wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie w realizacji ich planów rozwoju zarówno umysłowego, jak i sportowego. Łączenie bowiem uprawiania aktywnego sportu poprzez godzenie „zwykłego” trybu nauki w szkole oraz systematycznych treningów (często dwóch dziennie porannych i popołudniowych) przez uczniów szkół o profilach sportowych jest nie lada sztuką i wielkim wyzwaniem. Wnioskodawca tworząc program stypendialny zamierza wesprzeć tych uczniów, którzy ponad zaangażowaniem w osiąganie wyników sportowych, osiągają wysokie wyniki w matematyce lub przejawiają niecodzienne umiejętności matematyczne.

Beneficjentami programu są uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie oraz uczniowie szkół z Olsztyna, w których funkcjonują klasy o profilu sportowym.

Planowana liczba beneficjentów programu stypendialnego 2016/2017 (w tym liczba stypendiów przyznanych dzięki wnioskowanemu dofinansowaniu Fundacji mBanku): 10 osób.

Kwota jednego stypendium przyznawanego w ramach programu: 2000 zł (w ratach po 200 zł przez 10 miesięcy).

Harmonogram realizacji programu stypendialnego:

  1. Nabór wniosków stypendialnych: 01-31.07.2016;
  2. Rozstrzygnięcie konkursu stypendialnego: 01-15.08.2016;
  3. Podpisanie umów ze stypendystami: 15-31.08.2016;
  4. Okres i częstotliwość wypłaty stypendiów: rok szkolny 2016/2017, przelewem raz w miesiącu po 200,00 zł;
  5. Rozliczenie programu stypendialnego: do 14.07.2017.
Szczegółowe informacje znajdują się w „Regulaminie przyznawania stypendium Mistrzowie Matematyki”: Regulamin FSK Mistrzowie Matematyki 2016
Wniosek o stypendium: Załącznik 1 do Regulaminu
Wnioski prosimy przesyłać na adres siedziby Fundacji „Szalony Krasnolud” lub dostarczyć osobiście do naszego lokalu przy ulicy Kołobrzeskiej 30 (1. piętro) w Olsztynie.

Aktualizacja – wyniki obrad komisji stypendialnej

Stypendyści programu stypendialnego „Mistrzowie Matematyki” (w kolejności uzyskanych punktów):
1. Alicja Drzewicka
2. Rafał Komar
3. Adrian Wiski
4. Tymoteusz Kowalczyk
5. Jakub Sobeczek
6. Szymon Powązka
7. Marcin Skomski
8. Mateusz Kowalski
9. Szymon Kawa
10. Izabella Krajewska
Ponadto, decyzją Fundacji mBanku przyznane zostało Stypendium Specjalne. Stypendium to otrzymał Jan Napieraj.

Wszystkim Stypendystom serdecznie gratulujemy!

Program realizowany przy udziale Fundacji mBanku