Olimpiada Ekologiczna – Parki Narodowe i Krajobrazowe

Celem nadrzędnym projektu jest uaktywnienie lokalnej społeczności, zwłaszcza dzieci, w zakresie edukacji ekologicznej oraz promocji ochrony środowiska naturalnego poprzez organizację Olimpiady Ekologicznej, któej tematem przewodnim są Parki Narodowe i Krajobrazowe w Polsce.

Konkurs składać się będzie z trzech etapów, w których będą brały udział reprezentacje szkolne składające się z sześciorga uczniów (po dwoje z klas poziomu IV, V i VI).
Projekt zakłada przeprowadzenie konkursu skierowanego do uczniów szkół podstawowych mających siedzibę na wskazanym obszarze realizacji zadania (szczegóły Olimpiady Ekologicznej zawarte zostaną w Regulaminie). Każda szkoła ma prawo zgłosić 1 drużynę do wzięcia udziału w Olimpiadzie. Zgłoszenie szkoły następuje drogą mailową na adres: fundacja@szalonykrasnolud.pl w nieprzekraczalnym terminie do 13 kwietnia 2017 roku.

Wszystkie etapy przeprowadzone zostaną w Olsztynie, w lokalu Fundacji, przy ul. Kołobrzeskiej 30 (1. piętro). Zakłada się przeprowadzenie:
a. czterech konkursów eliminacyjnych w kwietniu 2017 roku
26.04.2017 i 27.04.2017 w godzinach 9.00 – 11.00 i 12.00 – 14.00,
b. dwóch konkursów półfinałowych w maju 2017 roku
25.05.2017 w godzinach 9.00 – 11.00 i 12.00 – 14.00,
c. konkursu finałowego w pierwszej połowie czerwca 2017 roku
08.06.2017 w godzinach 12.00 – 14.00, zakończonego galą wręczenia nagród.

Łączna pula nagród w wysokości 2300,00 zł w postaci gier planszowych o tematyce ekologicznej/przyrodniczej zostanie rozdysponowana wg klucza:
1. miejsce – gry o łącznej wartości 1000 zł;
2. miejsce – gry o łącznej wartości 750 zł;
3. miejsce – gry o łącznej wartości 350 zł;
4. miejsce – gry o łącznej wartości 200 zł.
Przewiduje się wręczenie medali dla zdobywców miejsc I-III oraz pucharów dla najlepszych drużyn. Wszystkie szkoły/drużyny biorące udział w Olimpiadzie otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz grę Eko Piotruś – Parki Narodowe (wydaną przez wnioskodawcę, a dotowaną przez WFOŚiGW w Olsztynie). Dyplomy otrzymają również finaliści.

Cele szczegółowe projektu:

  1. podniesienie poziomu świadomości ekologicznej młodych mieszkańców regionu;
  2. kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań dzieci i młodzieży w odniesieniu do środowiska;
  3. zaangażowanie uczestników projektu do poszerzenia wiedzy na temat ochrony środowiska;
  4. zaangażowanie uczestników do przygotowania drużyn – nauka zachowań w grupie, wspólne podejmowanie decyzji, dochodzenie do kompromisu;
  5. rozwijanie różnorodnych form edukacji ekologicznej;
  6. zachęcenie dzieci i młodzieży do poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętnosci, pobudzenie aktywności intelektualnej;
  7. pogłębianie świadomości społecznej o roli edukacji ekologicznej w prawidłowym rozwoju dziecka;
  8. rozwijanie u dzieci pasji grania i zainteresowania tzw. grami bez prądu, w tym o tematyce ekologicznej.
Szczegółowy Regulamin Olimpiady Ekologicznej znajduje się tutaj: Regulamin Olimpiady Ekologicznej
Przy realizacji projektu korzystamy z dofinansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.