Gry planszowe są ważnym i wiodącym środkiem kształtowania odpowiednich funkcji społecznych. Funkcja kształcąca gry polega na doskonaleniu i rozwijaniu zdolności orientacyjno-poznawczych. Funkcja poznawcza – na gromadzeniu materiału o otaczającej rzeczywistości. Funkcja motywacyjna – na pobudzeniu do aktywności poznawczej, która ma wyzwalać i rozwijać zainteresowanie otoczeniem. Funkcja integracyjna pozwala na kształtowanie pojęć i utrwalanie zdobytej wiedzy. Funkcja wychowawcza pozwala na przyswajanie różnych norm, uczenie się reguł w różnych sytuacjach, uczenie się przestrzegania umów zawieranych z innymi graczami. Wszystkie one odgrywają istotną rolę w rozwoju dzieci i młodzieży, dlatego też Wnioskodawca uważa, że za pomocą gier planszowych można również prowadzić edukację ekologiczną oraz promować ochronę środowiska naturalnego. Przykładem tego typu gier są np. „Dzieci kontra śmieci”, „Wysokie napięcie”, „CO2”. Dzieci już w najmłodszych grupach przedszkolnych uczone są odpowiedniego korzystania z różnego rodzaju pomocy naukowych, w tym gier. Wnioskodawca zamierza przeprowadzić 5 warsztatów z użyciem gier planszowych o tematyce ekologicznej.
Celem nadrzędnym projektu jest uaktywnienie lokalnej społeczności, zwłaszcza dzieci, w zakresie edukacji ekologicznej oraz promocji ochrony środowiska naturalnego poprzez poznawanie na warsztatach gier planszowych o tematyce ekologicznej. Przedszkole Miejskie Nr 13 w Olsztynie jest jednym z najstarszych przedszkoli w mieście. Atrakcyjnym miejscem dla przedszkolaków o każdej porze roku jest duży ogród. Znajdują się w nim: zadbane i bezpieczne urządzenia do zabaw, ogród kwiatowy, alpinarium i lapidarium. Ogród jest też doskonałym miejscem do odkrywania tajemnic przyrody i prowadzenia obserwacji. Przedszkole jest placówką zaangażowaną w działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego. Podejmuje wiele przedsięwzięć z tego zakresu. Współpraca z Olsztyńskim Centrum Edukacji Ekologicznej i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zaowocowała licznymi osiągnięciami placówki w tym zakresie (posiadanie Międzynarodowego Certyfikatu Zielona Flaga). W przedszkolu pielęgnowanych jest wiele tradycji związanych z ekologią, w tym obchodzenie świąt ekologicznych. Przedszkole współpracuje m.in. z: Olsztyńskim Centrum Edukacji Ekologicznej, Fundacją Partnerstwo dla Środowiska, Nadleśnictwem Olsztyn, Sortownią Surowców Wtórnych, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Uzyskanie dofinansowania stanowi również początek stałej współpracy z Fundacją „Szalony Krasnolud”.
Szczegółowy opis oczekiwanych efektów ekologicznych:
  1. edukacja w zakresie ekologii oraz promocji ochrony środowiska naturalnego z użyciem nieszablonowych metod i narzędzi;
  2. nauka właściwego zachowania w grupie rówieśniczej;
  3. stworzenie wrażliwej na środowisko, twórczej, uczącej się społeczności dziecięcej i młodzieżowej;
  4. utrwalenie się poczucia przynależności do grupy;
  5. zachęcenie dzieci do poszerzenia wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, pobudzenie aktywności intelektualnej, pogłębianie świadomości społecznej o roli edukacji ekologicznej w prawidłowym rozwoju dziecka;
  6. rozwijanie u dzieci pasji grania i zainteresowania tzw. „grami bez prądu”, również tymi o tematyce ekologicznej.
Projekt przygotowany przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach konkursu MIKROGRANTY – edycja 5.