MIGi – fundusz wsparcia. Donatorem projektu był Związek Stowarzyszeń „RAZEM” w Olsztynie.