Fundacja „Szalony Krasnolud” była współorganizatorem cyklu turniejów, których celem była popularyzacja królewskiej gry oraz wyłonienie najlepszych szachistów w 24 placówkach edukacyjnych; projekt finansowany ze środków własnych.