MISTRZOSTWA NESTORÓW WARMII I MAZUR

W SZACHACH SZYBKICH 2019

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

 

CEL ZAWODÓW

 • Promocja szachów jako konkurencji sportowej wśród mieszkańców województwa.

 • Aktywizowanie osób starszych (Seniorek i Seniorów 50+).

 • Promowanie zasad fair play w sporcie i w życiu.

 • Promowanie tradycji narodowych i upamiętnianie ważnych wydarzeń narodowych.

 • Wyłonienie Mistrza Nestorów Warmii i Mazur w szachach szybkich.

 • Wyłonienie Mistrzyni Nestorów Warmii i Mazur w szachach szybkich.

 • Wyłonienie reprezentanta województwa warmińsko-mazurskiego na Mistrzostwa Polski Nestorów (zgodnie z uchwałą nr 28/2018 Warmińsko-Mazurskiego Związku Szachowego z dnia 13 maja 2018 roku – ustala się dofinansowanie dla reprezentanta województwa w MPN w wysokości 300 zł).

 

ORGANIZATORZY

 • Fundacja „Szalony Krasnolud” – organizator główny

 • Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

 • MLKS Czarni Olecko

 • UKS KOPERNIK Olsztyn

 • Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy

 • Portal internetowy olsztyn24.com – patron medialny

 

TERMIN I MIEJSCE

Turniej rozegrany zostanie 17 listopada 2019 roku (niedziela) w Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Kętrzyńskiego 10 w Olsztynie.

Potwierdzenie udziału w turnieju w godz. 9.00-9.30, rozpoczęcie turnieju o godzinie 10.00.

 

SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY

 • Turniej prowadzony będzie w systemie szwajcarskim na dystansie 9 rund.

 • Turniej zgłoszony do FIDE.

 • Tempo gry wynosi 10’ + 5” na posunięcie.

 • Obowiązują przepisy gry FIDE dla szachów szybkich.

 • Przewidywana godzina zakończenia turnieju ok. 16.00.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Uprawnieni do udziału w turnieju:

 • kobiety urodzone w 1969 roku i starsze – mieszkanki lub reprezentantki klubów województwa warmińsko-mazurskiego;

 • mężczyźni urodzeni w 1969 roku i starsi – mieszkańcy lub reprezentanci klubów województwa warmińsko-mazurskiego.

 

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W TURNIEJU

Zgłoszeń prosimy dokonywać na adresy e-mail organizatora głównego lub poprzez ChessArbiter:

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_5448/

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, kategorię szachową, datę urodzenia oraz miejscowość.

 

WPISOWE

Uczestnicy turniejów opłacają wpisowe w wysokości 25 zł.

Płatność wpisowego gotówką w dniu turnieju.

 

NAGRODY

 • Puchary dla Mistrzyni i Mistrza Nestorów Warmii i Mazur w Szachach Szybkich 2019.

 • Medale pamiątkowe dla pierwszych 40 uczestników turnieju.

 • Nagrody finansowe:

 1. miejsce 760 zł
 2. miejsce 550 zł
 3. miejsce 450 zł
 4. miejsce 320 zł
 5. miejsce 220 zł
 6. miejsce 160 zł
 7. miejsce 150 zł
 8. miejsce 120 zł
 9. miejsce 100 zł
 10. miejsce 70 zł

Nagrody do rankingu FIDE

1200, 1400, 1600, 1800, 2000 po 100 zł każda

Najlepsza Szachistka 300 zł

Nagroda losowana 200 zł

Nagroda dla „najstarszego” Szachisty 50 zł

Nagroda dla „najmłodszego” Szachisty 50 zł

Można otrzymać maksymalnie dwie nagrody (włącznie z nagrodą losowaną).

USTALENIA KOŃCOWE

 • W zawodach obowiązują przepisy szachowe PZSzach.

 • Sprzęt do gry zapewnia Organizator główny.

 • Uczestniczki i uczestnicy mają zapewniony obiad oraz poczęstunek.

 • Osoby biorące udział w turnieju przyjeżdżają oraz ubezpieczają się na własny koszt.

 • Organizator główny zastrzega sobie możliwość zmian w powyższym regulaminie.

 • Do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu upoważnieni są sędzia główny oraz organizator główny, których decyzje są ostateczne.

 

Organizator główny:

Monika Wysocka-Kawa, Fundacja „Szalony Krasnolud”

tel. 608 689 782, fundacja@szalonykrasnolud.pl

Sędzia główny:

Paweł Orłowski, tel. 665 654 949, ori49@wp.pl

 

Wzięcie udziału w Mistrzostwach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Komunikatu oraz:

 1. Wyrażeniem zgody uczestniczki/uczestnika na umieszczenie jej/jego danych osobowych w bazach danych organizatorów Mistrzostw Nestorów Warmii i Mazur w Szachach Szybkich 2019 oraz przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) w celu przeprowadzenia Mistrzostw.

 2. Wyrażeniem zgody uczestniczki/uczestnika na wykonywanie zdjęć i nagrań filmowych zawierających jej/jego wizerunek zarejestrowanych w czasie trwania projektu oraz wyrażeniem zgody na umieszczanie i publikowanie tychże na stronach internetowych organizatorów Mistrzostw, na ich profilach internetowych (np. Facebooku) oraz we wszystkich materiałach sprawozdawczych, informacyjnych oraz promocyjnych związanych z realizacją Projektu Mistrzostwa Nestorów Warmii i Mazur w Szachach Szybkich 2019.

 

Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.