Fundacja, w ramach prowadzonej działalności, była czynnym uczestnikiem Mistrzostw przeprowadzonych w dniach 30.08-01.09.2019 – projekt ze środków własnych.