Miejsce (rodzaj świetlicy), w którym prowadzone były nieodpłatne zajęcia edukacyjne z pomocą materiałów edukacyjnych w postaci gier planszowych, logicznych; projekt o charakterze stałym, prowadzony od roku 2015, a zakończony z dniem 30 czerwca 2019 roku; fundament, na którym działała Przystań Szalonego Krasnoluda, stanowiła Biblioteka Gier Szalonego Krasnoluda.