Fundacja, w ramach prowadzonej działalności, była czynnym uczestnikiem Festiwalu przeprowadzonego w dniach 15-23.08.2020 – projekt ze środków własnych.