Fundacja „Szalony Krasnolud” współorganizowała zbieranie datków na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w czasie turnieju ligi szachowej oraz turnieju brydżowego – 11-12.01.2020 r.