W konkursie na projekt gry bez prądu „Nowy zwyczaj – Ograniczaj” zorganizowanym na zlecenie MZPiTU zgłoszono ponad 50 prac. Obrady komisji konkursowej były niezwykle twórcze, komisja poza przyznaniem regulaminowych i pozaregulaminowych nagród i wyróżnień stwierdziła, że wiele z projektów gier – zarówno tych nagrodzonych, jak i nienagrodzonych – może stanowić (po „przepracowaniu” i opracowaniu w postaci ogólnodostępnych plików) doskonałe narzędzia dla profilaktyków w ich codziennej pracy.

Celem nadrzędnym projektu jest promocja idei kampanii „Nowy zwyczaj – Ograniczaj”, a także upowszechnianie informacji dotyczących ryzyka szkód wynikających z braku umiaru w różnych sferach życia, w tym w spożywaniu alkoholu.

 

Jeszcze jeden level

00 Przygotowanie narzędzia profilaktycznego – Jeszcze jeden level

01 Jeszcze jeden level – instrukcja do gry

02 Jeszcze jeden level – plansza

 

Komórkowa aktywacja

00 Przygotowanie narzędzia profilaktycznego – Komórkowa aktywacja

01 Komórkowa aktywacja – instrukcja do gry

02 Komórkowa aktywacja – plansza

 

Komórka kontra komórka

00 Przygotowanie narzędzia profilaktycznego – Komórka kontra komórka

01 Komórka kontra komórka – instrukcja do gry

02 Komórka kontra komórka – plansza

03 Komórka kontra komórka – ciało

04 Komórka kontra komórka – telefon

 

Stop uzależnieniom

00 Przygotowanie narzędzia profilaktycznego – Stop uzależnieniom

01 Stop uzależnieniom – instrukcja do gry

02 Stop uzależnieniom – karty profilaktyki 1

03 Stop uzależnieniom – karty profilaktyki 2

04 Stop uzależnieniom – karty profilaktyki 3

05 Stop uzależnieniom – karty uzależnień 1

06 Stop uzależnieniom – karty uzależnień 2

07 Stop uzależnieniom – karty uzależnień 3

 

Przytul Olsztyn

00 Przygotowanie narzędzia profilaktycznego – Przytul Olsztyn

01 Przytul Olsztyn – instrukcja do gry

02 Przytul Olsztyn – plansza

03 Przytul Olsztyn – bygielki

04 Przytul Olsztyn – obrazki do ułożenia

05 Przytul Olsztyn – części obrazków

06 Przytul Olsztyn – karta pytań

 

 

Projekt wspierany przez Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie.