Fundacja, w ramach prowadzonej działalności, była czynnym uczestnikiem Festiwalu przeprowadzonego w dniach 19-25.01.2020 – projekt ze środków własnych.