Fundacja, w ramach prowadzonej działalności, była czynnym uczestnikiem Festiwalu przeprowadzonego w dniach 28.06-06.07.2020 – projekt ze środków własnych.