Cel główny projektu: zwiększenie umiejętności matematycznych dzieci, z nastawieniem na rozwój w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowanie ważnych cech osobowości takich, jak: odpowiedzialność, koncentracja, intuicja.

Cele szczegółowe: zapoznanie z zasadami gry w szachy, aktywizacja dzieci i młodzieży podczas wakacji, nauka zachowania (szachowy savoir vivre), zorganizowanie czasu wolnego.

Opis projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie dwutygodniowej wakacyjnej Akademii – zajęć dla dzieci i młodzieży w trzech grupach (dwie początkujące i jedna średniozaawansowana).

Harmonogram zajęć od poniedziałku do piątku:

  • I grupa początkująca 9.00 – 10.00
  • II grupa początkująca 10.15 – 11.15
  • III grupa średniozaawansowana 11.30-13.00

Instruktorem zajęć będzie Krzysztof Budrewicz, trener szachowy od 2007 roku, właściciel firmy „Szachuś”.

Zajęcia obejmować będą naukę podstaw gry w szachy, przeprowadzenie meczów, naukę zachowania szachisty.

Akademia zakończy się zajęciami dla wszystkich grup łącznie w sobotę „Szachy w plenerze” (gra grupowa ucząca nawiązywania stosunków międzyludzkich, wybierania liderów grup, nauka współdziałania).

W Olsztynie istnieje zaledwie kilka miejsc, w których można nauczyć się gry w szachy (Pałac Młodzieży, Klub 30 przy SP 30, zajęcia w SDK Akces). W żadnej ze szkół Olsztyna nie są prowadzone zajęcia w ramach projektu MEN „Szachy w szkole”. Nie ma prowadzonych warsztatów wakacyjnych. Zajęcia w Akademii Szachów Szalonego Krasnoluda będą unikatowe. Na zakończeniu zajęć ich uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w Akademii. Zaświadczenia mogą stanowić podstawę do otrzymania pozytywnej oceny w szkole za uczestnictwo w wakacyjnych zajęciach dodatkowych.

Liczba osób zaangażowanych:

  • 1 koordynator po stronie fundacji
  • 1 instruktor

Liczba beneficjentów bezpośrednich (3 grupy po 12 osób) – 36 osób.

Projekt przygotowany przy wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego.