Projekt ma na celu wydanie pierwszej i jedynej w swoim rodzaju gry planszowej o tytule roboczym: „Budowniczy Zamku w Olsztynie”, której przedmiotem będzie Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie. Gra zostanie opracowana na podstawie dzieła stworzonego przez Fundację „Szalony Krasnolud” oraz dzieci biorące aktywny udział w zajęciach prowadzonych 4 sierpnia 2016 roku w ramach Wakacyjnych Czwartków z Mikołajem Kopernikiem, organizowanych corocznie przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.
Wnioskodawca przeprowadził warsztaty z dziećmi, w czasie których przygotował projekt gry planszowej, którego tematem przewodnim był Zamek Kapituły Warmińskiej. Jakość przygotowanego projektu oraz jego atrakcyjność przerosła oczekiwania Wnioskodawcy, w szczególności biorąc pod uwagę fakt, że pracował nad nim z dziećmi młodszymi (4-9 letnimi). Projekt został oszlifowany na prowadzonych przez Wnioskodawcę zajęciach profilaktycznych z udziałem młodzieży gimnazjalnej. Został od poddany ocenie merytorycznej podczas Wieczoru Gier Regionalnych współorganizowanych z Martą Kruk przewodnikiem PTTK w Olsztynie. Projekt gry dostał tam bardzo pozytywne opinie (w tym przewodników PTTK) oraz graczy niezwiązanych z Olsztynem.
Głównym celem przyświecającym Wnioskodawcy jest przede wszystkim upamiętnienie dziejów ojczystych i przywracanie pamięci lokalnej przez odkrywanie tego, co najbliższe, zgodnie z powiedzeniem „cudze chwalicie, swego nie znacie”. Celem jest również ukazanie historii i tradycji w sposób niekonwencjonalny (tu z użyciem niestandardowego narzędzia – gry planszowej). Jednocześnie Wnioskodawca ma nadzieję, że kontakt z historią zbuduje szacunek, wzmocni więzi oraz nakłoni do współodpowiedzialności za polskie, w tym lokalne, dziedzictwo kulturowe.

Projekt „Budowniczy Zamku w Olsztynie” jest realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach IX edycji programu „Patriotyzm Jutra”, której operatorem jest Muzeum Historii Polski. Program służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski i wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury.

 

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”


Wkład własny częściowo dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.