MISTRZOSTWA NESTORÓW WARMII I MAZUR

W SZACHACH SZYBKICH „NIEPODLEGŁA”

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

 

CEL ZAWODÓW 

 • Promocja szachów jako konkurencji sportowej wśród mieszkańców województwa.
 • Aktywizowanie osób starszych (Seniorek 50+ i Seniorów 55+).
 • Promowanie zasad fair play w sporcie i w życiu.
 • Promowanie tradycji narodowych i upamiętnianie ważnych wydarzeń narodowych.
 • Wyłonienie Mistrza Nestorów Warmii i Mazur w szachach szybkich.
 • Wyłonienie Mistrzyni Nestorów Warmii i Mazur w szachach szybkich.
 • Wyłonienie reprezentanta województwa warmińsko-mazurskiego na Mistrzostwa Polski Nestorów (zgodnie z uchwałą nr 28/2018 Warmińsko-Mazurskiego Związku Szachowego z dnia 13 maja 2018 roku – ustala się dofinansowanie dla reprezentanta województwa w MPN w wysokości 300 zł).

 

ORGANIZATORZY 

 • Fundacja „Szalony Krasnolud” – organizator główny
 • UKS KOPERNIK Olsztyn
 • Koszary Funka
 • Szachuś Krzysztof Budrewicz
 • Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy
 • Portal internetowy olsztyn24.com – patron medialny

 

TERMIN I MIEJSCE

Turniej rozegrany zostanie 18 listopada 2018 roku (niedziela) w Koszarach Funka przy ul. Kasprowicza 4 w Olsztynie.

Potwierdzenie udziału w turnieju w godz. 9.00-9.30, rozpoczęcie turnieju o godzinie 10.00.

 

SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY 

 • Turniej prowadzony będzie w systemie szwajcarskim na dystansie 9 rund.
 • Tempo gry wynosi 10’ + 5” na posunięcie.
 • Obowiązują przepisy gry FIDE dla szachów szybkich.
 • Przewidywana godzina zakończenia turnieju ok. 16.00.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA 

Uprawnieni do udziału w turnieju:

 • kobiety urodzone w 1968 roku i starsze – mieszkanki lub reprezentantki klubów województwa warmińsko-mazurskiego;
 • mężczyźni urodzeni w 1963 roku i starsi – mieszkańcy lub reprezentanci klubów województwa warmińsko-mazurskiego.

 

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W TURNIEJU 

Zgłoszeń prosimy dokonywać na adresy e-mail organizatora głównego lub poprzez ChessArbiter http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_5922/index.html?l=pl

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, kategorię szachową, datę urodzenia oraz miejscowość.

 

WYSTAWA POKONKURSOWA „Niepodległa”

W trakcie Mistrzostw Nestorów Warmii i Mazur w Szachach Szybkich „Niepodległa” zaprezentowana zostanie wystawa tematyczna prac plastycznych dzieci biorących udział w Mistrzostwach Przedszkolaków Warmii i Mazur w Szachach Szybkich „Niepodległa” przeprowadzonych przez organizatora głównego w 2018 roku.

 

WPISOWE 

Uczestnicy turniejów opłacają wpisowe w wysokości 25 zł.

Płatność wpisowego gotówką w dniu turnieju.

 

NAGRODY

 • Puchary dla Mistrzyni i Mistrza Nestorów Warmii i Mazur w Szachach Szybkich „Niepodległa”.
 • Medale pamiątkowe dla wszystkich uczestników turnieju.
 • Nagrody finansowe:
 1. miejsce 600 zł
 2. miejsce 450 zł
 3. miejsce 350 zł
 4. miejsce 300 zł
 5. miejsce 200 zł
 6. miejsce 150 zł
 7. miejsce 100 zł
 8. miejsce 80 zł
 9. miejsce 70 zł
 10. miejsce 50 zł

Nagrody do rankingu FIDE

1200, 1400, 1600, 1800, 2000 po 50 zł każda

Najlepsza Szachistka 200 zł

Nagroda losowana 100 zł

Nagroda dla „najstarszego” Szachisty 50 zł

Nagroda dla „najmłodszego” Szachisty 50 zł

 

USTALENIA KOŃCOWE

 • W zawodach obowiązują przepisy szachowe PZSzach.
 • Sprzęt do gry zapewnia Organizator główny.
 • Uczestniczki i uczestnicy mają zapewniony obiad oraz poczęstunek.
 • Osoby biorące udział w turnieju przyjeżdżają oraz ubezpieczają się na własny koszt.
 • Organizator główny zastrzega sobie możliwość zmian w powyższym regulaminie.
 • Do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu upoważnieni są sędzia główny oraz organizator główny, których decyzje są ostateczne.

 

Organizator główny:

Monika Wysocka-Kawa, Fundacja „Szalony Krasnolud”

tel. 608 689 782, fundacja@szalonykrasnolud.pl

Sędzia główny:

Paweł Orłowski, tel. 665 654 949, ori49@wp.pl

 

Wzięcie udziału w Mistrzostwach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Komunikatu oraz:

 1. Wyrażeniem zgody uczestniczki/uczestnika na umieszczenie jej/jego danych osobowych w bazach danych organizatorów Mistrzostw Nestorów Warmii i Mazur w Szachach Szybkich „Niepodległa” oraz przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) w celu przeprowadzenia Mistrzostw.
 2. Wyrażeniem zgody uczestniczki/uczestnika na wykonywanie zdjęć i nagrań filmowych zawierających jej/jego wizerunek zarejestrowanych w czasie trwania projektu oraz wyrażeniem zgody na umieszczanie i publikowanie tychże na stronach internetowych organizatorów Mistrzostw, na ich profilach internetowych (np. Facebooku) oraz we wszystkich materiałach sprawozdawczych, informacyjnych oraz promocyjnych związanych z realizacją Projektu Mistrzostwa Nestorów Warmii i Mazur w Szachach Szybkich „Niepodległa”.

 

Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.