KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Otwarte Mistrzostwa Olsztyna w Szachach Błyskawicznych 2018

 

ORGANIZATORZY

 • UKS KOPERNIK Olsztyn – organizator główny
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie
 • Fundacja „Szalony Krasnolud”

 

 

 

 

 

 

CEL ROZGRYWEK

 • Wyłonienie Mistrza Olsztyna 2018 w Szachach Błyskawicznych.
 • Promocja Olsztyna i szachów przez zorganizowanie imprezy sportowej o znaczącej randze.
 • Promocja szachów jako konkurencji sportowej wśród mieszkańców Olsztyna.
 • Aktywizowanie osób w każdym wieku, płci, niezależnie od ich statusu społecznego czy materialnego.
 • Promowanie zasad fair play w sporcie i w życiu.

TERMIN
27 maja 2018, rozpoczęcie gry o godzinie 11.00.

MIEJSCE GRY
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 13m.

SYSTEM GRY
System gry szwajcarski, 11 rund, tempo gry 3’ + 2”. Turniej zgłoszony do rankingu FIDE.

WARUNKI UCZESTNICTWA I WPISOWE
W turnieju mogą wziąć udział wszyscy szachiści, którzy potwierdzą swój udział w dniu zawodów do godziny 10.45 i wpłacą wpisowe. Koszty opłaty rankingowej FIDE ponosi Organizator.

Zawodnicy z tytułami GM, WGM, IM, WIM, FM, WFM, m są zwolnieni z wpisowego.

Wpisowe
Zawodnicy UKS KOPERNIK Olsztyn 15 zł
Uczniowie/studenci 20 zł
Pozostali chętni 25 zł

 

Zgłoszenia do 24 maja 2018 roku.
Wpisowe płatne gotówką w dniu turnieju do godz. 10.45.

Zgłoszenia po terminie: dopłata 10 zł do wpisowego.

ZGŁOSZENIA I INFORMACJA

 • telefonicznie: Arkadiusz Kawa, 608-062-819,
 • mailem: biuro@ukskopernik.olsztyn.pl
 • poprzez formularz zgłoszeniowy na serwisie turniejowym
 • w dniu turnieju do godz. 10.45.

O godz. 10.45 następuje zamknięcie listy uczestników.

USTALENIA KOŃCOWE

 • W turnieju obowiązują przepisy szachowe FIDE i PZSzach.
 • Sprzęt do gry zapewniają Organizatorzy.
 • Osoby biorące udział w turnieju przyjeżdżają oraz ubezpieczają się na własny koszt.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w powyższym regulaminie.
 • Do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu upoważnieni są: Organizator główny i sędzia główny turnieju.
 • Na sali gry obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.

 

NAGRODY
Zwycięzca otrzymuje tytuł Mistrza Olsztyna 2018 w Szachach Błyskawicznych.
Dla wszystkich uczestników przewidziane są medale pamiątkowe.

Nagrody pieniężne (pula nagród 2000 zł): 

Miejsce Nagroda
I 500 PLN
II 400 PLN
III 250 PLN
IV 170 PLN
V 150 PLN
VI 100 PLN
VII 80 PLN
VIII 60 PLN
IX 50 PLN
X 40 PLN
Najlepsza szachistka 50 PLN
Nagroda losowana 50 PLN
Najmłodszy zawodnik 50 PLN
Najstarszy zawodnik 50 PLN

Wzięcie udziału w Mistrzostwach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Komunikatu oraz:

 1. Wyrażeniem zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego na wzięcie udziału osoby niepełnoletniej w Otwartych Mistrzostwach Olsztyna w Szachach Błyskawicznych na zasadach określonych w Komunikacie organizacyjnym Mistrzostw.
 2. Wyrażeniem zgody (w tym zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego osoby nieletniej) na umieszczenie danych osobowych uczestnika w bazie danych organizatorów Otwartych Mistrzostw Olsztyna w Szachach Błyskawicznych oraz przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia Mistrzostw. Wyrażeniem zgody (w tym zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego osoby nieletniej) na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych wyżej.
 3. Wyrażeniem zgody (w tym zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego osoby nieletniej) na wykonywanie zdjęć i nagrań filmowych zawierających wizerunek uczestnika Otwartych Mistrzostw Olsztyna w Szachach Błyskawicznych zarejestrowanych w czasie trwania projektu oraz wyrażeniem zgody (w tym zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego osoby nieletniej) na umieszczanie i publikowanie tychże na stronach internetowych organizatorów Mistrzostw, na ich profilach internetowych (np. Facebooku) oraz we wszystkich materiałach sprawozdawczych, informacyjnych oraz promocyjnych związanych z realizacją Projektu Otwartych Mistrzostw Olsztyna w Szachach Błyskawicznych.
Projekt współfinansowany przez Urząd Miasta Olsztyna w ramach realizacji zadania publicznego.