Celem projektu było umożliwienie szachistom w każdym wieku zdobycie lub podniesienie posiadanej kategorii szachowej; projekt ze środków własnych – Fundacja była jego współorganizatorem.