Regulamin

Mikołajkowego Turnieju Szachowego 2019

ORGANIZATORZY

 1. FUNDACJA SZALONY KRASNOLUD KRS 0000555496 – organizator główny;

 2. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Sybiraków w Olsztynie – współorganizator.

 

CEL

 1. Promocja szachów jako konkurencji sportowej wśród uczniów.

 2. Nauka turniejowego savoir-vivre.

 3. Przestrzeganie zasad fair play w sporcie i życiu.

 4. Nauka zachowań w grupie.

 5. Wyłonienie i nagrodzenie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach.

 

TERMIN I MIEJSCE

 1. Turniej rozegrany zostanie w dniu 7 grudnia 2019 roku (sobota), w godzinach: 10.00-14.00 w Szkole Podstawowej nr 5 im. Sybiraków w Olsztynie, al. Sybiraków 3a.

 2. Termin zgłoszeń: 5 grudnia 2019.

 3. UWAGA!!! Liczba miejsc ograniczona do 80.

 4. Potwierdzenie osobiste udziału w dniu Turnieju na miejscu do godz. 9.45.

 

SYSTEM ROZGRYWEK

Turnieje rozegrane zostaną w jednej grupie OPEN – wyniki będą wyszczególniane na:

 1. Grupa I – przedszkolaki i klasy I-III SP;

 2. Grupa II – klasy IV-VI SP.

 

TEMPO GRY

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim, 7 rund, tempem 15 minut na zawodnika.

 

PUNKTACJA I OCENA WYNIKÓW

 1. Wyniki partii oceniane są następująco: wygrana – 1p; remis – 0,5 p; porażka – 0 p.

 2. Przy równej liczbie punktów o kolejności miejsc decyduje: Mały Buchholz; Duży Buchholz; Berger.

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 1. W trakcie każdego Turnieju wyłonieni zostaną zwycięzcy:

a) najlepsza dziewczynka i najlepszy chłopiec Grupy I;

b) najlepsza dziewczynka i najlepszy chłopiec Grupy II.

 1. Dla najlepszych przewidziane są nagrody, a dla wszystkich grających upominki.

 

WPISOWE

 1. Na Turniej obowiązuje wpisowe w wysokości 10,00 złotych.

 2. W przypadku zgłoszeń dokonanych po terminie rejestracji zawodników – wpisowe wynosi 20,00 zł.

 3. Wpisowe płatne jest gotówką w dniu Turnieju.

 

ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszeń uczestników można dokonywać mailowo: fundacja@szalonykrasnolud.pl lub przez system ChessArbiter: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_6311/registration_form.html?l=pl .

 2. W zgłoszeniu mailowym należy podać: imię i nazwisko, kategorię szachową, datę urodzenia, miejscowość oraz nazwę szkoły lub przedszkola.

 3. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 608 062 819.

 4. W związku z ograniczoną liczbą miejsc o wpisaniu na listę uczestników decyduje data zgłoszenia, jednocześnie uczestnictwo w turnieju będzie możliwe po potwierdzeniu osobistym udziału w dniu rozgrywek do godziny 9.45.

 

USTALENIA KOŃCOWE

 • Opiekę nad dziećmi w trakcie turnieju sprawują rodzice bądź opiekunowie prawni.

 • Sprzęt do gry zapewniają Organizatorzy.

 • Osoby biorące udział w turnieju przyjeżdżają oraz ubezpieczają się na własny koszt.

 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w powyższym regulaminie.

 • Do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu upoważniony jest sędzia główny turnieju, którego decyzje są ostateczne.

 

Adresy kontaktowe organizatorów:

Fundacja „Szalony Krasnolud”

Arkadiusz Kawa, tel. 608 062 819,

Monika Wysocka-Kawa, tel. 608 689 782,

fundacja@szalonykrasnolud.pl

Sędzia główny:

Paweł Orłowski, tel. 665 654 949, ori49@wp.pl

 

Wzięcie udziału szachisty w Turnieju jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz:

 1. Wyrażeniem zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego na wzięcie udziału osoby niepełnoletniej w Mikołajkowym Turnieju Szachowym Szalonego Krasnoluda 2019 na zasadach określonych w Regulaminie Turnieju.

 2. Wyrażeniem zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego na umieszczenie danych osobowych uczestnika w bazie danych organizatorów Mikołajkowego Turnieju Szachowego Szalonego Krasnoluda 2019 oraz przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018 r., poz. 1000) w celu przeprowadzenia Turnieju. Wyrażeniem zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych wyżej.

 3. Wyrażeniem zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego na wykonywanie zdjęć i nagrań filmowych zawierających wizerunek dziecka-uczestnika Mikołajkowego Turnieju Szachowego Szalonego Krasnoluda 2019 zarejestrowanych w czasie trwania projektu oraz wyrażeniem zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego na umieszczanie i publikowanie tychże na stronach internetowych organizatorów i partnerów Turnieju, na ich profilach internetowych (np. Facebooku) oraz we wszystkich materiałach sprawozdawczych, informacyjnych oraz promocyjnych związanych z realizacją Projektu Mikołajkowy Turniej Szachowy Szalonego Krasnoluda 2019.

 

Projekt wspierany przez Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie.