Fundacja była współorganizatorem cyklu nieodpłatnych zajęć profilaktycznych (warsztatów szachowych) dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalistów, przeprowadzonych w II semestrze roku szkolnego 2018/2019 z wykorzystaniem niekonwencjonalnych narzędzi, w tym wypadku królewskiej gry, czyli szachów – program dotowany przez MZPiTU w Olsztynie.