Fundacja „Szalony Krasnolud” z dniem 30 czerwca 2019 roku zakończyła działalność jako członek wspierający UKS Kopernik Olsztyn. Fundacja była członkiem wspierającym Klubu od dnia jego założenia, tj. od 18 listopada 2017 roku. Wsparcie polegało m.in. na nieodpłatnym użyczaniu sprzętu szachowego na prowadzone zajęcia i organizowane turnieje. Fundacja była również współorganizatorem wszystkich projektów prowadzonych przez Klub w tym okresie.