Fundacja, w ramach prowadzonej działalności, była czynnym uczestnikiem Eliminacji przeprowadzonych w dniach 21-27.09.2020 – projekt ze środków własnych.