Cel projektu
Udział reprezentantów klubu szachowego LZS CKTiS Biskupiec Anny Kawy i Aleksandra Kopackiego w międzynarodowych turniejach szachowych (rangi mistrzostw świata); promocja szachów jako konkurencji sportowej; promowanie Warmii i Mazur na arenie międzynarodowej; promowanie osoby Mikołaja Kopernika na arenie międzynarodowej.

Projekt składa się z:

  1. przygotowania zawodnika Aleksandra Kopackiego do udziału w MŚJ;
  2. przygotowania zawodniczki Anny Kawy do udziału w MŚJ;
  3. przygotowanie do przekazania przeciwnikom zawodników drobnych upominków związanych z osobą Mikołaja Kopernika (patrona roku 2023) – walor edukacyjny projektu;
  4. udział zawodnika w MŚJ (14-27.10.2023 Egipt);
  5. udział zawodniczki w MŚJ (12-25.11.2023 Włochy);
  6. przygotowania materiałów promocyjnych i ich publikacja m.in. na profilach społ. FSK i LZS CKTiS Biskupiec oraz stronie internetowej FSK.

Donatorzy