Fundacja została wpisana 5. maja 2015 roku przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000555496 oraz do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem NIP 7393874678. Fundacji został także nadany numer REGON 36143630900000. Fundusz założycielski 5000 zł wpłacony w całości.
Siedziba Fundacji znajduje się w Olsztynie.

Zarząd Fundacji stanowią:
Monika Wysocka-Kawa – prezes zarządu
Arkadiusz Kawa – członek zarządu