Mikołajkowy Turniej Szachowy 2015

pod Honorowym Patronatem Prezydenta Olsztyna

Fundacja „Szalony Krasnolud” organizuje turniej szachowy skierowany do dzieci (przedszkolaki i uczniowie szkół podstawowych) – uczestnikami są wyłącznie mieszkańcy Olsztyna: Mikołajkowy Turniej Szachowy (termin turnieju sobota 05.12.2015, potwierdzanie zapisów od 9.30, początek turnieju o godz. 10.00) – kategorie: przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych w podziale na płcie. W trakcie turnieju wyłonieni zostaną zwycięzcy najlepsza dziewczynka i najlepszy chłopiec wśród przedszkolaków oraz najlepsza dziewczynka i najlepszy chłopiec wśród uczniów klas I-VI szkół podstawowych.
Projektowi przyświeca cel: zwiększenie umiejętności matematycznych dzieci, z nastawieniem na rozwój w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowanie ważnych cech osobowości takich, jak: odpowiedzialność, koncentracja, intuicja. „Gra w gry planszowe, w tym w szachy, to nie tylko doskonały sposób na spędzanie czasu, ale też nauka. Wyrabiają koncentrację, wytrwałość, cierpliwość. Rozwijają pamięć, intuicję i zmysły twórcze. Przede wszystkim wzmacniają kompetencje matematyczne – mówi minister edukacji narodowej. – Dlatego w pełni popieram ten projekt” (mowa o projekcie „Szachy w szkole”) (http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/szach-mat-minister-edukacji-narodowej-popiera-projekt-szachy-w-szkole.html) „Szachy: angażują myślenie krytyczne, wymagają intensywnej koncentracji i wizualizacji, pobudzają kreatywność intelektualną oraz poprawiają umiejętności rozwiązywania problemów, tworzą pozytywne postawy zachowań konkurencyjnych – Garry Kasparov” (http://www.kcfe.eu/sites/default/files/Brochure_KCFE_general.pdf). Spora grupka dzieci uczęszcza na zajęcia szachowe organizowane przez kluby, firmy oraz instruktorów indywidualnych. Możliwość wzięcia udziału w turnieju jest szansą dla młodego szachisty na sprawdzenie swoich umiejętności oraz zdobytej wiedzy teoretycznej. Ponadto w doskonały sposób uczy zachowania w grupie rówieśniczej oraz komunikacji społecznej (konieczność nawiązywania kontaktu z dorosłymi np. organizatorami czy sędziami turnieju).

Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

  1. Udział w turnieju 40 przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.
  2. Promocja szachów jako konkurencji sportowej wśród dzieci i mieszkańców Olsztyna.
  3. Promowanie miasta.
  4. Nauka szachowego savoir-vivre.
  5. Przestrzeganie zasad fair play.
  6. Nauka zachowań w grupie.
  7. Wyłonienie i nagrodzenie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach.
  8. Wręczenie drobnych upominków wszystkim uczestnikom.
Projekt współfinansowany przez Urząd Miasta Olsztyna w ramach realizacji zadania publicznego.