Celem projektu jest:
 1. edukacja matematyczna z użyciem nieszablonowych metod i narzędzi z użyciem gier planszowych, logicznych, matematycznych;
 2. nauka właściwego zachowania w grupie rówieśniczej; współdziałania w grupie;
 3. stworzenie wrażliwej na środowisko, twórczej, uczącej się społeczności dziecięcej;
 4. utrwalenie się poczucia przynależności do grupy;
 5. zachęcenie dzieci do poszerzenia wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, pobudzenie aktywności intelektualnej;
 6. pogłębianie świadomości społecznej o roli edukacji matematycznej w prawidłowym rozwoju dziecka;
 7. rozwijanie u dzieci pasji grania i zainteresowania tzw. grami bez prądu, również tymi o tematyce matematycznej
 8. stworzenie projektu własnej gry logicznej lub matematycznej.
Wnioskodawca uważa, że gry planszowe (np. Pylos, Gyges, Quarto,  Qwirkle, Cubes, Hej to moja ryba, Farmer) są znakomitym narzędziem do prowadzenia edukacji matematyczne. Celem nadrzędnym projektu jest uaktywnienie lokalnej społeczności, zwłaszcza dzieci i młodzieży, w zakresie edukacji matematycznej poprzez poznawanie i tworzenie na warsztatach gier planszowych o takiej tematyce. SP 23 w Olsztynie jest placówką szczególną, ponieważ poza podstawą programową realizowaną w cyklu nauczania prowadzi zajęcia w klasach mistrzostwa sportowego  (dyscypliny olimpijskie: gimnastyka kobiet i taekwondo). Specyficzny profil nauczania nie przeszkadza (a wręcz pomaga) we wszechstronnym rozwoju uczniów. Dzieci w klas IV-VI nauczone są dyscypliny oraz szerszego spojrzenia na problemy otaczającego świata. Wnioskodawca planuje przeprowadzić w Szkole:
 1. dla uczniów: warsztaty z gier planszowych o tematyce matematycznej, logicznej, warsztaty tworzenia gier planszowych o tematyce matematycznej/logicznej z użyciem materiałów biurowych i dekoracyjnych zakupionych specjalnie na te warsztaty – nagrodą dla każdej z klas będą gry planszowe o tematyce matematycznej;
 2. dla rodziców: warsztaty – jak wykorzystać gry w rozwoju umysłowym dzieci w wieku szkolnym;
 3. dla dzieci i rodziców – zajęcia  w lokalu Wnioskodawcy – 2h warsztat dla dzieci i ich rodziców z grami matematycznymi.
Projekt wykorzystuje łącznie strategie edukacyjne (trening umiejętności życiowych) oraz strategie działań alternatywnych. Do działań aktywnie włącza zarówno uczniów, jak i ich rodziców. MEN planuje włączyć edukację z użyciem gier planszowych w klasach młodszych (I-III szkół podstawowych). Wnioskowany projekt jest pilotażem tych prowadzonych w klasach starszych, w szkole o specyficznym profilu – sportowym.

Oczekiwane efekty projektu: projekt gry logicznej/matematycznej, której wydanie będzie kolejnym celem Wnioskodawcy.
Jeżeli projekt osiągnie zamierzone rezultaty, wnioskodawca planuje przeprowadzenie podobnych zajęć z SP nr 2 w Olsztynie (z klasami pływackimi) oraz w SP nr 3 w Olsztynie (z sekcja szachową).

Program realizowany przy udziale Fundacji mBanku.