Celem nadrzędnym projektu jest uaktywnienie lokalnej społeczności, zwłaszcza dzieci, w zakresie edukacji ekologicznej oraz promocji ochrony środowiska naturalnego poprzez organizację Olimpiady Ekologicznej, której tematem przewodnim są Parki Krajobrazowe Warmii i Mazur.

Konkurs składać się będzie z dwóch etapów, w których będą brały udział reprezentacje szkolne składające się z sześciorga uczniów (po dwoje z klas poziomu V, VI i VII).
Projekt zakłada przeprowadzenie konkursu skierowanego do uczniów szkół podstawowych mających siedzibę na wskazanym obszarze realizacji zadania (szczegóły Olimpiady Ekologicznej zawarte zostaną w Regulaminie). Każda szkoła ma prawo zgłosić 1 drużynę do wzięcia udziału w Olimpiadzie. Zgłoszenie szkoły następuje drogą mailową na adres: fundacja@szalonykrasnolud.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2017 roku.

Wszystkie etapy przeprowadzone zostaną w Olsztynie, w lokalu Fundacji, przy ul. Kołobrzeskiej 30 (1. piętro). Zakłada się przeprowadzenie:
a. czterech konkursów eliminacyjnych w październiku 2017 roku
25.10.2017 i 26.10.2017 w godzinach 9.00 – 11.00 i 12.00 – 14.00,
b. konkursu finałowego w pierwszej połowie grudnia 2017 roku, zakończonego galą wręczenia nagród.

Łączna pula nagród w wysokości 2280,00 zł w postaci gier planszowych o tematyce ekologicznej/przyrodniczej zostanie rozdysponowana wg klucza:
1. miejsce – gry o łącznej wartości 1020 zł;
2. miejsce – gry o łącznej wartości 720 zł;
3. miejsce – gry o łącznej wartości 420 zł;
4. miejsce – gry o łącznej wartości 120 zł.
Przewiduje się wręczenie medali dla zdobywców miejsc I-III oraz pucharów dla najlepszych drużyn. Wszystkie szkoły/drużyny biorące udział w Olimpiadzie otrzymają dyplomy uczestnictwa. Dyplomy otrzymają również finaliści.

Cele szczegółowe projektu:

  1. podniesienie poziomu świadomości ekologicznej młodych mieszkańców regionu;
  2. kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań dzieci i młodzieży w odniesieniu do środowiska;
  3. zaangażowanie uczestników projektu do poszerzenia wiedzy na temat ochrony środowiska;
  4. zaangażowanie uczestników do przygotowania drużyn – nauka zachowań w grupie, wspólne podejmowanie decyzji, dochodzenie do kompromisu;
  5. rozwijanie różnorodnych form edukacji ekologicznej;
  6. zachęcenie dzieci i młodzieży do poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, pobudzenie aktywności intelektualnej;
  7. pogłębianie świadomości społecznej o roli edukacji ekologicznej w prawidłowym rozwoju dziecka;
  8. rozwijanie u dzieci pasji grania i zainteresowania tzw. grami bez prądu, w tym o tematyce ekologicznej.
Szczegółowy Regulamin Olimpiady Ekologicznej znajduje się tutaj: Regulamin II OE 24.08.2017
Przy realizacji projektu korzystamy z dofinansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.