Zadanie publiczne realizowane w okresie od 06.09.2017 do 15.12.2017.

Termin: dwa razy w tygodniu: środa i piątek od 16.00 do 18.00.

Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych.

Miejsce: Kołobrzeska 30 (1. piętro).

Projekt zakłada kontynuację zajęć związanych z wykorzystaniem niekonwencjonalnych narzędzi w postaci gier stolikowych (projekt Ferie z Planszówką, Wakacje z Planszówką, Zajęcia profilaktyczne u Szalonego Krasnoluda I sem. roku szkolnego 2016/2017). Wnioskodawca pragnie przeprowadzać w dalszym ciągu warsztaty i zajęcia profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą również w czasie trwania I semestru roku szkolnego 2017/2018. Wnioskodawca planuje podtrzymywać wśród beneficjentów zainteresowanie tzw. „grami bez prądu”, rozwijać szereg umiejętności psychospołecznych oraz angażować uczestników we współtworzenie zajęć. Na zakończenie zajęć ich uczestnicy otrzymają zaświadczenie (dyplom) o udziale w warsztatach. Zaświadczenia mogą stanowić podstawę do otrzymania pozytywnej oceny w szkole za uczestnictwo w zajęciach dodatkowych.

Celem nadrzędnym projektu jest uaktywnienie lokalnej społeczności z wykorzystaniem profilaktyki uniwersalnej, zwłaszcza dzieci i młodzieży, przez zapewnienie im nieodpłatnych zajęć edukacyjnych prowadzonych przez instruktorów/animatorów z użyciem narzędzi/materiałów edukacyjnych w postaci gier planszowych i logicznych w czasie I semestru 2017/2018.

Cele szczegółowe:

  1. nauka właściwego zachowania w grupie rówieśniczej;
  2. stworzenie bezpiecznej, twórczej, uczącej się społeczności dziecięcej i młodzieżowej;
  3. utrwalenie się poczucia przynależności do grupy;
  4. zachęcenie dzieci i młodzieży do poszerzenia wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, pobudzenie aktywności intelektualnej;
  5. stworzenie stabilnego środowiska opiekuńczo-wychowawczego;
  6. nauka umiejętności manualnych;
  7. stworzenie więzi międzypokoleniowej;
  8. pogłębianie świadomości społecznej o roli gier w prawidłowym rozwoju dziecka;
  9. rozwijanie u dzieci pasji grania i zainteresowania tzw. „grami bez prądu”.

Warsztaty prowadzone będą dwa razy w tygodniu po 2 godziny w grupach maksymalnie 14 osobowych ze względu na specyfikę tematu. Na zajęcia będzie wstęp wolny (zajęcia będą nieodpłatne), rekrutacja uczestników nastąpi przez kontakt ze szkołami (w tym celu wysyłamy wiadomości do dyrekcji szkół w Olsztynie oraz przez umieszczenia plakatów na terenie szkół znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie Wnioskodawcy m.in.  SP 2, SP 3 SP 15).

 

Projekt wspierany przez Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie.