Fundacja „Szalony Krasnolud” została nagrodzona I nagrodą w konkursie prowadzonym przez Radę Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna za projekt „Wygraj z Rakiem* Tomaszem Rakiem”.