Fundacja, w ramach prowadzonej działalności, była czynnym uczestnikiem Eliminacji przeprowadzonych w dniach 22-27.09.2019 – projekt ze środków własnych.