Fundacja, w ramach prowadzonej działalności, była czynnym uczestnikiem Festiwalu przeprowadzonego w dniach 12-13.12.2020 – projekt ze środków własnych.