Fundacja, w ramach prowadzonej działalności, była czynnym uczestnikiem Mistrzostw przeprowadzonych w dniach 02-04.10.2020 – projekt ze środków własnych.