MISTRZOSTWA NESTORÓW WARMII I MAZUR

W SZACHACH SZYBKICH 2020

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

CEL ZAWODÓW

 • Promocja szachów jako konkurencji sportowej wśród mieszkańców województwa.
 • Aktywizowanie osób starszych (Seniorek i Seniorów 50+).
 • Promowanie zasad fair play w sporcie i w życiu.
 • Promowanie tradycji narodowych i upamiętnianie ważnych wydarzeń narodowych.
 • Wyłonienie Mistrza Nestorów Warmii i Mazur w szachach szybkich.
 • Wyłonienie Mistrzyni Nestorów Warmii i Mazur w szachach szybkich.
 • Wyłonienie reprezentanta województwa warmińsko-mazurskiego na Mistrzostwa Polski Nestorów (zgodnie z uchwałą nr 28/2018 Warmińsko-Mazurskiego Związku Szachowego z dnia 13 maja 2018 roku – ustala się dofinansowanie dla reprezentanta województwa w MPN w wysokości 300 zł).

 

ORGANIZATORZY

 • Fundacja „Szalony Krasnolud” – organizator główny
 • Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
 • Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy
 • Portal internetowy olsztyn24.com – patron medialny

 

TERMIN I MIEJSCE

Turniej rozegrany zostanie 15 listopada 2020 roku (niedziela) w Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Kętrzyńskiego 10 w Olsztynie.

Rozegranie turnieju uzależnione będzie od aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju.

Potwierdzenie udziału w turnieju w godz. 9.00-9.30, rozpoczęcie turnieju o godzinie 10.00.

Turniej zostanie rozegrany zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi.

Ze względu na istniejące ograniczenia, limit miejsc w turnieju to 50 zawodników.

 

SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY

 • Turniej prowadzony będzie w systemie szwajcarskim na dystansie 9 rund.
 • Turniej zgłoszony do FIDE.
 • Tempo gry wynosi 10’ + 5” na posunięcie.
 • Obowiązują przepisy gry FIDE dla szachów szybkich.
 • Przewidywana godzina zakończenia turnieju ok. 16.00.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Uprawnieni do udziału w turnieju:

 • kobiety urodzone w 1970 roku i starsze – mieszkanki lub reprezentantki klubów województwa warmińsko-mazurskiego;
 • mężczyźni urodzeni w 1970 roku i starsi – mieszkańcy lub reprezentanci klubów województwa warmińsko-mazurskiego.

 

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W TURNIEJU

Zgłoszeń prosimy dokonywać na adresy e-mail organizatora głównego lub poprzez ChessArbiter:

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_2502/

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, kategorię szachową, datę urodzenia oraz miejscowość.

Uczestniczki i uczestnicy, którzy dokonają zgłoszenia do 14 listopada 2020 r., mają zapewniony obiad.

WPISOWE

Uczestnicy turnieju opłacają wpisowe w wysokości 25 zł.

Płatność wpisowego gotówką w dniu turnieju.

NAGRODY

Puchary dla Mistrzyni, Mistrza i Drużyny (najlepsze 3 wyniki zawodników z jednego klubu) Nestorów Warmii i Mazur w Szachach Szybkich 2020.

Medale pamiątkowe dla 50 uczestników turnieju.

Nagrody finansowe, w łącznej wysokości 5400 zł (można otrzymać maksymalnie dwie nagrody, włącznie z nagrodą losowaną):

 • 1. miejsce 1000 zł
 • 2. miejsce 800 zł
 • 3. miejsce 650 zł
 • 4. miejsce 500 zł
 • 5. miejsce 350 zł
 • 6. miejsce 300 zł
 • 7. miejsce 250 zł
 • 8. miejsce 200 zł
 • 9. miejsce 150 zł
 • 10. miejsce 100 zł
 • Najlepsza Szachistka 300 zł
 • Nagrody do rankingu FIDE: 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 po 100 zł każda
 • Nagroda losowana 200 zł
 • Nagroda dla „najmłodszego” Szachisty 50 zł
 • Nagroda dla „najstarszego” Szachisty 50 zł

 

USTALENIA KOŃCOWE

 • Sprzęt do gry zapewnia Organizator główny.
 • Osoby biorące udział w turnieju przyjeżdżają oraz ubezpieczają się na własny koszt.
 • Organizator główny zastrzega sobie możliwość zmian w powyższym regulaminie.
 • Do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu upoważnieni są sędzia główny oraz organizator główny, których decyzje są ostateczne.

 

Organizator główny:

Monika Wysocka-Kawa, Fundacja „Szalony Krasnolud”

tel. 608 689 782, fundacja@szalonykrasnolud.pl

 

Wzięcie udziału w Mistrzostwach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Komunikatu oraz:

 1. Wyrażeniem zgody uczestniczki/uczestnika na umieszczenie jej/jego danych osobowych w bazach danych organizatorów Mistrzostw Nestorów Warmii i Mazur w Szachach Szybkich 2020 oraz przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia Mistrzostw.

 2. Wyrażeniem zgody uczestniczki/uczestnika na wykonywanie zdjęć i nagrań filmowych zawierających jej/jego wizerunek zarejestrowanych w czasie trwania projektu oraz wyrażeniem zgody na umieszczanie i publikowanie tychże na stronach internetowych organizatorów Mistrzostw, na ich profilach internetowych (np. Facebooku) oraz we wszystkich materiałach sprawozdawczych, informacyjnych oraz promocyjnych związanych z realizacją Projektu Mistrzostwa Nestorów Warmii i Mazur w Szachach Szybkich 2020.

 

Komunikat organizacyjny – aktualizacja

Szanowni Państwo, w związku z wprowadzonymi od 7 listopada 2020 roku kolejnymi ograniczanymi związanymi z bieżącą sytuacją pandemiczną, po konsultacjach z Dyrekcją Szkoły nr 15 w Olsztynie, sędzią głównym turnieju – Panem Pawłem Orłowskim – oraz po uzyskaniu wstępnej akceptacji donatora – Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Mistrzostwa Nestorów Warmii i Mazur w Szachach Szybkich 2020 zmieniają swoją formułę na turniej online.

 1. Data turnieju nie ulega zmianie, pozostaje 15 listopada 2020, godzina 10.00.

 2. Miejsce turnieju: platforma lichess.org: https://lichess.org/swiss/2NCDNwW0 (zasady logowania są podane niżej).

 3. Tempo gry pozostaje bez zmian: 10’ + 5” na posunięcie.

 4. Zniesiony zostaje limit 50 osób, przy czym przypominamy, że w Mistrzostwach mogą brać udział wyłącznie Nestorki i Nestorzy rocznik 1970 i starsi, mieszkańcy bądź zawodnicy klubów Warmii i Mazur.

 5. Ze względu na wymogi projektu i umowę podpisaną z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, wpisowe nie ulega zmianie – 25 zł należy wpłacić do dnia 14 listopada 2020 na konto organizatora, Fundacji Szalony Krasnolud (ul. Partyzantów 16/16, 10-521 Olsztyn) w Banku BNP Paribas, koniecznie z tytułem wpłaty: Mistrzostwa Nestorów WM 2020 – wpisowe.

Nr konta BNP Paribas: 96 2030 0045 1110 0000 0407 5190

 1. Pula nagród finansowych, ze względu na przesunięcia w budżecie projektu, może zostać zwiększona, po uzyskaniu ostatecznej akceptacji donatora – Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dotyczy to również nagrody losowanej, jej zdobywca zostanie wyłoniony w czasie losowania pod okiem komisji powołanej przez Organizatora. Nagrody finansowe zostaną przelane na rachunki bankowe zwycięzców. Organizator będzie się w tej sprawie kontaktował indywidualnie z każdą nagrodzoną osobą.

 2. Puchary dla Najlepszej Nestorki, Najlepszego Nestora i Najlepszej Drużyny oraz medale pamiątkowe za udział w Mistrzostwach przekazane zostaną w najbliższym możliwym czasie.

 3. W czasie Turnieju wszelkie sytuacje sporne należy zgłaszać sędziemu głównemu, Panu Pawłowi Orłowskiemu (do dyspozycji jest chat turniejowy lub telefon). Informujemy również, że w czasie Mistrzostw obowiązuje Regulamin serwisu lichess.org, ze wszelkimi jego konsekwencjami dla użytkowników.

 4. Pytania o wszelkie kwestie techniczne związane z Turniejem, prosimy kierować do sędziego głównego turnieju, Pana Pawła Orłowskiego, tel. 665 654 949, ori49@wp.pl.

 1. Pozostałe postanowienia Regulaminu Mistrzostw pozostają bez zmian.

Procedura logowania

 1. W celu sprawnego przeprowadzenia Turnieju niezbędne jest dołączenie do niego najpóźniej do godziny 9.45.

 2. Do uczestnictwa w Turnieju niezbędne jest posiadanie konta na platformie lichess.org; można je założyć pod tym linkiem: https://lichess.org/signup

 3. Zawodniczka/zawodnik po zarejestrowaniu powinni: dołączyć do klubu w serwisie pod linkiem https://lichess.org/team/mistrzostwa-nestorow-warmii-i-mazur-15112020, a następnie dołączyć do turnieju https://lichess.org/swiss/2NCDNwW0. Zawodniczka/zawodnik ma również obowiązek uzupełnić swój profil na platformie lichess.org o: imię i nazwisko, klub i dokładną datę urodzenia (można je na potrzeby Turnieju wpisać w polu „O mnie”) i ranking FIDE. Jest to niezbędne do przyznania nagród w poszczególnych kategoriach.

 4. Turniej zabezpieczony jest hasłem, które należy wpisać po kliknięciu w przycisk „Dołącz” do turnieju pod linkiem https://lichess.org/swiss/2NCDNwW0. Hasło do turnieju zostanie podane zawodnikowi który będzie miał potwierdzenie opłacenia wpisowego. Hasło zostanie wysłane przez sędziego na podany wcześniej przez zawodnika nr telefonu. Uprzejmie prosimy Zawodniczki i Zawodników po dokonaniu płatności o wysłanie właściwego numeru telefonu na adres mailowy Organizatora.

 5. Turniej prowadzony będzie zakładanym w Regulaminie tempem 10’+5” na posunięcie z 1’ przerwy pomiędzy rundami.

 6. Pytania o wszelkie kwestie techniczne związane z Turniejem, prosimy kierować do sędziego głównego turnieju, Pana Pawła Orłowskiego, tel. 665 654 949, ori49@wp.pl.

 

Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.