Fundacja, w ramach prowadzonej działalności, była czynnym uczestnikiem Olimpiady przeprowadzonej w dniach 04-11.10.2020 – projekt ze środków własnych.