OTWARTE MISTRZOSTWA NESTORÓW

WARMII I MAZUR

W SZACHACH SZYBKICH 2021

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

CEL ZAWODÓW

 • Promocja szachów jako konkurencji sportowej wśród mieszkańców województwa.

 • Aktywizowanie osób starszych (Seniorek i Seniorów 50+).

 • Promowanie zasad fair play w sporcie i w życiu.

 • Wyłonienie Mistrza Nestorów Warmii i Mazur w szachach szybkich.

 • Wyłonienie Mistrzyni Nestorów Warmii i Mazur w szachach szybkich.

 • Wyłonienie Drużynowego Mistrza Nestorów Warmii i Mazur w szachach szybkich.

 • Wyłonienie reprezentanta województwa warmińsko-mazurskiego na Mistrzostwa Polski Nestorów (zgodnie z uchwałą nr 28/2018 Warmińsko-Mazurskiego Związku Szachowego z dnia 13 maja 2018 roku – ustala się dofinansowanie dla reprezentanta województwa w MPN w wysokości 300 zł).

ORGANIZATORZY

 • Fundacja „Szalony Krasnolud” – Organizator Główny

 • Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu

 • Sekcja szachowa LZS CKTiS Biskupiec

 • Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy

 • Portal internetowy olsztyn24.com – patron medialny

TERMIN I MIEJSCE

Turniej rozegrany zostanie 28 listopada 2021 roku (niedziela) w Centrum Kultury, Turystyki i Sportu w Biskupcu przy ul. Matejki 5 (w przypadku zmiany lokalizacji turnieju, Organizator Główny poinformuje o tym uczestników stosownym komunikatem w serwisie turniejowym).

Rozegranie turnieju uzależnione będzie od aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju. W przypadku wystąpienia obostrzeń pandemicznych, turniej zostanie rozegrany on-line, na platformie lichess.org (Organizator Główny poinformuje o tym uczestników stosownym komunikatem w serwisie turniejowym).

Potwierdzenie udziału w turnieju w godz. 9.00-9.30, rozpoczęcie turnieju o godzinie 10.00. Przewidywana godzina zakończenia turnieju ok. 16.00.

W związku z panującym zagrożeniem pandemią COVID-19, Organizator przeprowadzi zawody zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa właściwego ds. Sportu oraz Polskiego Związku Szachowego odnośnie zachowania zasad sanitarnych.

SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY

 • Turniej prowadzony będzie w systemie szwajcarskim na dystansie 9 rund.

 • Turniej zgłoszony do FIDE.

 • Tempo gry wynosi 10’ + 5” na posunięcie.

 • Obowiązują przepisy gry FIDE dla szachów szybkich.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Turniej ma charakter OPEN, mogą wziąć w nim udział:

 • kobiety urodzone w 1971 roku i starsze;

 • mężczyźni urodzeni w 1971 roku i starsi.

Zawodnicy, którzy nie posiadają ID FIDE otrzymają na miejscu do wypełnienia stosowny formularz.

Mistrzyni i Mistrz Nestorów Warmii i Mazur w szachach szybkich wyłonieni zostaną wyłącznie spośród mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego lub zawodników klubów zarejestrowanych na terenie tego województwa.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W TURNIEJU

Zgłoszeń prosimy dokonywać na adres e-mail Organizatora Głównego lub poprzez system ChessArbiter:

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_3020/registration_form.html?l=pl

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, kategorię szachową, klub (jeśli jest), pełną datę urodzenia oraz miejscowość.

WPISOWE

Uczestnicy turnieju opłacają wpisowe w wysokości 35.

Wpisowe należy wpłacić do dnia 26 listopada 2021 r. na konto Organizatora (liczy się data wpływu na rachunek Organizatora), Fundacji Szalony Krasnolud (ul. Partyzantów 16/16, 10-521 Olsztyn) w Banku BNP Paribas, koniecznie z tytułem wpłaty: Mistrzostwa Nestorów WM 2021 – wpisowe.

Nr konta BNP Paribas: 96 2030 0045 1110 0000 0407 5190.

Uczestniczki i uczestnicy, którzy dokonają zgłoszenia i opłaty wpisowego do 26 listopada 2021 r., mają zapewniony obiad (catering).

NAGRODY

 • Puchary dla Mistrzyni, Mistrza i Drużyny (najlepsze 3 wyniki zawodników z jednego klubu) Nestorów Warmii i Mazur w Szachach Szybkich 2021.

 • Medale pamiątkowe dla pierwszych 50 uczestników turnieju.

 • Nagrody finansowe, w łącznej wysokości 5400 zł (można otrzymać maksymalnie dwie nagrody, włącznie z nagrodą losowaną):

 • 1. miejsce 1000 zł
 • 2. miejsce 800 zł
 • 3. miejsce 650 zł
 • 4. miejsce 500 zł
 • 5. miejsce 350 zł
 • 6. miejsce 300 zł
 • 7. miejsce 250 zł
 • 8. miejsce 200 zł
 • 9. miejsce 150 zł
 • 10. miejsce 100 zł
 • Najlepsza Szachistka 300 zł
 • Nagroda losowana 200 zł
 • Nagrody do rankingu FIDE 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 po 100 zł każda
 • Nagroda dla „najmłodszego” Szachisty 50 zł
 • Nagroda dla „najstarszego” Szachisty 50 zł

W przypadku rozegrania turnieju w formule on-line, nagrody zostaną wypłacone na podane przez uprawnionych do ich otrzymania zawodników konto bankowe.

USTALENIA KOŃCOWE

 • Sprzęt do gry zapewnia Organizator Główny.

 • Osoby biorące udział w turnieju przyjeżdżają oraz ubezpieczają się na własny koszt.

 • Organizator główny zastrzega sobie możliwość zmian w powyższym regulaminie.

 • Do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu upoważnieni są sędzia turnieju oraz Organizator Główny, których decyzje są ostateczne.

ZAKWATEROWANIE

Zawodników zainteresowanych noclegiem informujemy, że istnieje taka możliwość m.in. w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Biskupcu, ul. Chrobrego 11, (tel. 89 7152189 w godz. 7.00-15.30). Prosimy o kontakt bezpośrednio ze Schroniskiem – Organizator Główny nie pośredniczy w organizacji noclegów.

Organizator Główny:

Monika Wysocka-Kawa, Fundacja „Szalony Krasnolud”

tel. 608 689 782, fundacja@szalonykrasnolud.pl

Wzięcie udziału w Mistrzostwach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Komunikatu oraz:

 1. Wyrażeniem zgody uczestniczki/uczestnika na umieszczenie jej/jego danych osobowych w bazach danych organizatorów Mistrzostw Nestorów Warmii i Mazur w Szachach Szybkich 2021 oraz przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia Mistrzostw.

 2. Wyrażeniem zgody uczestniczki/uczestnika na wykonywanie zdjęć i nagrań filmowych zawierających jej/jego wizerunek zarejestrowanych w czasie trwania projektu oraz wyrażeniem zgody na umieszczanie i publikowanie tychże na stronach internetowych organizatorów Mistrzostw, na ich profilach internetowych (np. Facebooku) oraz we wszystkich materiałach sprawozdawczych, informacyjnych oraz promocyjnych związanych z realizacją Projektu Mistrzostwa Nestorów Warmii i Mazur w Szachach Szybkich 2021.

 

Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.