Nowy zwyczaj – Ograniczaj” – konkurs na projekt gry bez prądu

Celem nadrzędnym projektu jest uaktywnienie lokalnej społeczności z wykorzystaniem profilaktyki uniwersalnej, zwłaszcza dzieci, przez zorganizowanie dla nich konkursu na projekt gry bez prądu, którego temat przewodni „Nowy zwyczaj – Ograniczaj”.

Cele szczegółowe to:

 1. Podniesienie poziomu świadomości dotyczących szkód wynikających z braku umiaru w różnych sferach życia wśród młodych mieszkańców regionu.

 2. Kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań dzieci i młodzieży.

 3. Zaangażowanie uczestników projektu do poszerzenia wiedzy na temat ryzyk związanych z nieograniczonym korzystaniem z substancji (alkohol, narkotyki, dopalacze, nikotyna) i zachowań uzależniających (komputery, telefony, w tym gry komputerowe i Internet, itp.).

 4. Zachęcenie uczestników do samodzielnego przygotowania prac konkursowych – aktywizacja młodych ludzi.

 5. Zaangażowanie uczestników do przygotowania prac drużynowych – nauka zachowań w grupie, wspólne podejmowanie decyzji, dochodzenie do kompromisu.

 6. Rozwijanie różnorodnych form edukacji.

 7. Zachęcenie dzieci i młodzieży do poszerzenia wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, pobudzenie aktywności intelektualnej.

 8. Pogłębianie świadomości społecznej o roli profilaktyki w prawidłowym rozwoju dziecka.

 9. Rozwijanie u dzieci pasji grania i zainteresowania tzw. grami bez prądu.

 10. Stworzenie gotowego do wydania projektu gry (wydanie gry będzie priorytetem kolejnego wniosku dotacyjnego Fundacji).

Projekt zakłada przeprowadzenie konkursu skierowanego do uczniów szkół podstawowych mających siedzibę na wskazanym obszarze realizacji zadania (Gmina Olsztyn).

Poniżej najważniejsze punkty przedmiotowego Regulaminu Konkursu:

Konkurs podzielony jest na trzy kategorie:

 1. kategoria szkoły podstawowe klasy I-III (SPI);

 2. kategoria szkoły podstawowe klasy IV-VI (SPII);

 3. kategoria szkoły podstawowe klasy VII-VIII (SPIII).

Każda szkoła ma prawo zgłosić nieograniczoną liczbę projektów gry bez prądu stworzonych przez swoich uczniów w każdej z kategorii. Prace, dostarczone do siedziby Wnioskodawcy, oceni 4 osobowe jury złożone z 2 członków zarządu Fundacji oraz 2 pracowników Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień (wolontariusze). W każdej kategorii wyłonione będą trzy najlepsze projekty gier (miejsca 1-3). Łącznie wręczonych zostanie 9 nagród w postaci gier bez prądu:

 1. miejsce – gry o wartości 900,00 zł;

 2. miejsce – gry o wartości 600,00 zł;

 3. miejsce – gry o wartości 400,00 zł;

Pula nagród w konkursie 5700,00 zł.

Ponadto projekt, który zostanie oceniony najwyżej przez Zarząd Wnioskodawcy otrzyma nagrodę specjalną. Członkowie zarządu Fundacji przeprowadzą w klasie twórcy/twórców projektu nagrodzonego nagrodą specjalną trzygodzinne warsztaty tworzenia gier bez prądu.

Nagrody zostaną wręczone dwuosobowym delegacjom zwycięzców na specjalnej gali. Wszystkie szkoły biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa. Zamierzone cele zostaną osiągnięte poprzez zaangażowanie uczniów w przygotowanie prac konkursowych. Wnioskodawca zakłada, że pedagodzy szkół podstawowych biorących udział w projekcie przeprowadzą z uczniami pogadanki na temat uzależnień, ryzyk z nimi związanych oraz działań profilaktycznych i wesprą uczestników w przygotowaniu prac plastycznych (projektów gier). Wnioskodawca zakłada, że uczniowie samodzielnie zbiorą niezbędne wiadomości i informacje, co wpłynie na poszerzenie świadomości uczestników konkursu.

 

Szczegółowy regulamin tutaj: Regulamin konkursu Nowy Zwyczaj – Ograniczaj

Wyniki konkursu: Protokół prac komisji konkursowej NZO 2019.12.03

 

Projekt wspierany przez Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie.