W 2019 roku do uczestnictwa w projekcie edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku” zgłosił się Szymon Kawa (uczeń klasy 8 szkoły podstawowej, wolontariusz Fundacji Szalony Krasnolud), który w ramach konkursu napisał pracę pod tytułem „Domy, których nie ma… Z ziemi polskiej do Polski”. Omawiał on w niej losy swojego pradziadka – weterana II wojny światowej Józefa Wysockiego oraz kuzyna Józefa – Witolda Wysockiego – żołnierza Armii Krajowej, łagiernika, pochodzących z przedwojennej Litwy, których punkt wspólny poza Wileńszczyzną stanowi Olsztyn. Stolica Warmii to miasto, w którym przyszło im się „spotkać” po latach, założyć w nim rodziny, pracować i umrzeć.

Zaangażowanie Szymona dało początek głębszemu zainteresowaniu tematem przez Monikę Wysocką-Kawę, która wykorzystała opracowanie syna jako punkt wyjścia i rozpoczęła prace związane z uzupełnieniem historii kuzynów Wysockich o losy ich żon: Witolda – Ireny Wysockiej z d. Barzdo łączniczki Armii Krajowej, łagierniczki oraz Józefa – Stanisławy Wysockiej z d. Kozioł więźniarki obozu koncentracyjnego w Potulicach.

Projekt ewoluował i rozszerzył się o kolejne elementy, które stały się fundamentem projektu stypendialnego zgłoszonego w 2020 roku do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury (dziedzina: animacja i edukacja kulturalna).

Projekt stypendialny zakładał:

  1. Przygotowanie materiału literackiego/opracowania celem zgłoszenia go do programu „Mozaika Kultur” prowadzonego przez Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.

Materiał ten składać się miał z trzech części (tryptyku):

    • poszerzonej pracy „Domy, których nie ma… Z ziemi polskiej do Polski”;

    • scaleniu fragmentów Trybuny Akowców Wileńskich „Wiano”, w której publikowane były w częściach wspomnienia Witolda Wysockiego, w jeden zbiór wspomnień bohatera z dodatkowymi komentarzami, upowszechniającymi wiedzę o łagrowych losach Kresowiaków;

    • opracowaniu pisanego ręcznie w latach 2015-2017 pamiętnika Stanisławy Wysockiej – z dodatkowymi komentarzami, upowszechniającymi wiedzę o lagrowych losach Polaków.

  1. Stworzenie projektu gry „bez prądu” „Śladami przodków”, w której gracze będą wcielać się w postaci publikacji: Józefa, Witolda, Ireny i Stanisławy, podążać ich śladami ku Niepodległej.

  2. Zdigitalizowanie projektu gry „Śladami przodków” i upowszechnienie jej na stronie www.szalonykrasnolud.pl.

Domy, których nie ma… Z ziemi polskiej do Polski” autorstwa Szymona Kawy – praca zgłoszona do projektu Instytutu Pamięci Narodowej:

’Domy których nie ma’ 2020 autor Szymon Kawa

Olsztyński tryptyk, saga o rodzinie Wysockich” autorstwa Moniki Wysockiej-Kawy i Szymona Kawy – publikacja zgłoszona do programu „Mozaika Kultur”:

00 'Olsztyński tryptyk’ 2020 autor MWK wydruk

Gra „Śladami przodków” na podstawie publikacji „Olsztyński tryptyk, saga o rodzinie Wysockich”:

00 Przygotowanie gry – Śladami przodków

01 Śladami przodków – instrukcja do gry

02 Śladami przodków – plansza do gry

03 Śladami przodków – portrety POSTACI puzzle

04 Śladami przodków – rysunek puzzle

05 Śladami przodków – pytania Witold awers

06 Śladami przodków – pytania Witold rewers

07 Śladami przodków – pytania Stanisława awers

08 Śladami przodków – pytania Stanisława rewers

09 Śladami przodków – pytania Irena awers

10 Śladami przodków – pytania Irena rewers

11 Śladami przodków – pytania Józef awers

12 Śladami przodków – pytania Józef rewers

Serdeczne podziękowania za pomoc w przygotowaniu mapy do gry składamy Panu dr. Marcinowi Sobiechowi z firmy EXGEO Professional Map 🙂

exgeo


Zrealizowano w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego